Simon Rogiest

Simon Rogiest

Simon Rogiest begon zijn muzikale studies aan de Academie voor woord, dans en muziek Emiel-Hullebroeck. Na een hogere graad dwarsfluit in 2005, volgde een hogere graad woord in 2007. In 2010 studeerde hij af als Bachelor in het Onderwijs: Lager Onderwijs, om meteen aansluitend de Bachelor in het Onderwijs: Secundair Onderwijs aan te pakken. In 2013 vervolmaakte hij zijn studies met afstudeerrichtingen Muzikale Opvoeding en Project Kunstvakken.

Gebeten om te leren vangt hij 2 jaar later aan met de Bachelor in de scheppende muziek: Compositie onder docent Lucien Posman, aan het Koninklijk Conservatorium te Gent. In 2021 behaalt hij onder Daan Janssens de Master in de scheppende muziek. Dit in combinatie met een lesopdracht in de dagschool en in het DKO. Van 2017 tot 2020 krijgt hij onderricht in orkestdirectie bij Bart Picqueur en Dimitri Bracke in de opleiding directie instrumentale muziek. Sinds 2021 is hij lector bij Hogent, in de lerarenopleiding voor Lager Onderwijs. Simon is ook actief als uitvoerend muzikant bij Harmonie De Kunstvrienden te Sint-Niklaas op bastuba. Daarnaast kan je hem op het podium treffen bij muziektheatervereniging Belcanto, die jaarlijks een musicalproductie brengt.

Sinds december 2023 neemt hij het dirigeerstokje over van Alain Van de Velde en brengt hij het LEEJO naar nieuwe muzikale horizonten.